Mẫu logo AsiaTelecom

Thiết kế logo cho thương hiệu Asia. Thương hiệu dịch vụ viễn thông tại Bắc Ninh.

Thiết kế Logo tại Bắc Ninh

Thiết kế Logo tại Bắc Ninh – Mẫu logo AsiaTelecom