Khi một doanh nghiệp mở rộng (hoặc thu hẹp)  sản phẩm và dịch vụ kinh doanh cũng  là lúc doanh nghiệp đó nên tái thiết kế mẫu logo của mình. Điều này sẽ khiến logo phản ánh trung thực và đúng nhất về hoạt động kinh doanh thực tại của doanh nghiệp đó.

Và Lợi Toán với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn lắp đặt máy lọc nước, các thiết bị máy lọc vật tư máy lọc, bảo trì bảo hành các loại máy lọc nước. Để định hình rõ nét hơn khẳng định thương hiệu uy tín của mình và thực hiện bước phát triển lớn mạnh chuyên nghiệp hơn. Lợi toán đã đầu tư tái thiết kế lại logo bộ nhận diện thương hiệu của mình chuyên nghiệp hơn,