Thiết Kế Thương Hiệu đồ thể thao cap cấp NewSport Bắc Ninh.

  • Các hạng mục thiết kế:
  • 1. Thiết kế Logo
  • 2. Bộ Stationary: Name card, phong bì thư, tiêu đề thư, hóa đơn GTGT,
  • 3. Nhận diện cửa hàng:  bảng hiệu cửa hàng, Backdrop , bàn thu ngân  hệ thống giá treo đồ
  • 5. Túi giấy, nhãn mác sản phẩm
  • 6. Biển tên trụ sở

Mẫu logo thương hiệu đồ thể thao chất lượng NewSport

Mẫu Namecard – thiết kế mẫu danh thiếp card visit

Thương hiệu đồ thể thao Bắc Ninh NewSport.

Mẫu Namecard - thiết kế mẫu danh thiếp card visit thương hiệu đồ thể thao Bắc Ninh NewSport
Mẫu Namecard – thiết kế mẫu danh thiếp card visit thương hiệu đồ thể thao Bắc Ninh NewSport

Mẫu Namecard – thiết kế mẫu danh thiếp card visit thương hiệu đồ thể thao Bắc Ninh NewSport

Xem thêm: