Công ty Phú Hải là một công ty mới hoạt đọng với phương châm nang cao chất lượng dịch vụ cùng  hình ảnh thương hiệu uy tín hơn. Việc thiết kế nhận diện thương hiệu mới đồng bộ nhất quán và diện mạo mới.

IPTIME luôn đòng hành với khách hàng nhất là những thời khắc quan trọng và định hướng cho sự phát triển vượt bậc hơn nữa.

Cùng xem mẫu logo nhận diện mới của Phú Hải do IPTIME thiết kế.