Hồ sơ năng lực dùng để dự thầu là một dấu mốc quan trọng cho công ty cũng như là cơ hội thẻ hiện năng lực cửa mình  với đối tác. vậy phải làm sao? Cần làm gì  để nổi bật hơn, chuyên nghiệp hơn Đó là câu hỏi là lo lắng của Đức Phương Nhi khi chuẩn bị hồ sơ dự thầu, Và Iptime đã đến và hỗ trợ Đức Phương Nhi hoàn thiện những thứ cần thiết để tự tin trước sơ hội mới dự thầu với quý đối tác.

Họ đã có những thành công nhất định còn đơn vị của bạn thì sao? Hãy đến với IPTIME để được hỗ trợ tốt nhất