Thiết kế logo nhận diện thương hiệu, hồ sơ năng lực công ty Saffron