Thiết kế profile giải pháp an ninh, mạng nội bộ Vnet